Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İlgili yasal mevzuat gereği hiçbir sebep göstermeksizin ürünlerinizi teslim aldıktan sonra 10 gün içerisinde iade edebilisiniz. İndirimli ürünlerimizde iade yoktur, sadece değişim seçeneği mevcuttur. Lütfen Mesafeli Satış Yönetmeliği ni okuyunuz.


Satın alınan ürün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, paketi hasar görmemiş, aksesuarı ya da hediyesi olan bir ürün ise eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Aksesuar ve indirimli ürünlerimizin iadesi yoktur. İndirimli ürünlerde sadece değişim seçeneği mevcuttur, aksesuar ürünlerimizde değişim yoktur.


İade edeceğiniz ürünün tarafımıza kargolanırken adınıza kesilmiş faturanın ürün ile birlikte tarafımıza gönderilmesi zorunludur - gereklidir. Tüm ürünlerimizde değişim ve iade yapılmaktadır, sadece Aksesuar ve indirimli ürünlerimizde iade işlemi yapılmamaktadır. Aksesuar ürünlerimizde değişim seçeneği bulunmamaktadır.


Ürün yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, tarafımıza ulaştıktan sonra iadeninin şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sırasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 2 iş günü içerisinde geçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 1-10 gün içerisinde hesabınıza yansır.


Üründen kaynaklanan bir kusurdan dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. ürünün incelenmesinden sonra konuyla ilgili size bilgi vericeketir. 


Siparişleriniz size teslim edilirken mutlaka kargo görevlisİnin yanında paketi açarak hasar olup olmadığına bakınız. hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz. 


İade Ve Değişim Adresi  


Kurtuluş Mahallesi 1Eylül Caddesi

No:62/a UşakMADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan: YAZKIŞ AYAKKABI
Adres: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi No:62/a UŞAK
Telefon: 0 535 4343999
Email: yazkisayakkabi@hotmail.com
Mersis No: 3394730157200015

1.2. ALICI

Ad Soyad/Ünvan: {{ müşteri ismi }}
Adres: {{ müşteri adresi }}
Telefon: {{ müşteri telefon numarası }}
Email: {{ müşteri email }}

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www yazkisayakkabi@hotmail.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün'e/Ürünler'e; Ürün'ün/Ürünler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Cinsi/Türü
Ürün Miktarı (adet)
Satış Fiyatı (KDV dahil)
Kargo Ücreti: 300TL altındaki siparişlerde 41 TL (KDV dahil) - 300 TL üzeri alışverişlerde ücretsizdir.
Toplam: 
Ödeme Şekli ve Planı: {{ ödeme metodu }}
Teslimat Adresi: {{ müşteri teslimat adresi }}
Fatura Adresi: {{ müşteri fatura adresi }}

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve www.yazkisayakkabi@hotmail.com internet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 - Kargo firmasının, ürünün ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI'nın ülkesinin uyguladığı gümrük işlemleri, vergiler veya ek ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, SATICI ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde ALICI'ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 iş günü içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'nın muhsincelik64@hotmail.com email adresine bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması, eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır.

Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır. Aksesuar ve İndirimli ürünler için iade yapılmamaktadır, indirimli ürünlerde sadece değişim söz konusudur.Aksesuar ürünlerimizde değişim veya iade seçeneği bulunmamaktadır. 

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI iŞbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini saglayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:YAZKIŞ AYAKKABI
ALICI: {{müşteri }}
TARİH: {{ sipariş tarihi }}